NHỮNG THƯƠNG HIỆU ẮC QUY TỐT NHẤT TRÊN THẾ GIỚI

Những yếu tố nào tạo nên một thương hiệu ắc quy chất lượng?
Khi mua sắm ắc quy sử dụng cho một hệ thống quan trọng, chủ đầu tư sẽ rất quan tâm đến 3 đều theo thứ tự quan trọng:
1. Chất lượng ắc quy
2. Dịch vụ trước bán hàng và sau bán hàng
3. Giá ắc quy

👉 Để xây dựng thương hiệu ắc quy chất lượng phải dựa trên:
1. Tuổi thọ đạt được như công bố hoặc tốt hơn.
2. Thời gian bảo hành sản phẩm, nhà sản xuất phải cam kết thời gian bảo hành phải lớn hơn 30% tuổi thọ thiết kế.
3. Tỉ lệ bảo hành dưới 0.3% có nghĩa sản xuất ra 1000 sản phẩm yêu cầu sản phẩm lỗi phải thấp hơn 3 sản phẩm.
4. Sản phẩm đã được thẩm định và sử dụng bởi chủ đầu tư có thương hiệu hoặc trong một ứng dụng có thương hiệu tốt.

NHỮNG THƯƠNG HIỆU ẮC QUY TỐT NHẤT TRÊN THẾ GIỚI

#YUASA #GS #ROCKET #SEBANG #ENERSYS #EXIDE #HOPPECKE #FIAMM #TROJAN #GNB

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *